Gezinshuis

Gezinshuis Helder vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. Er zijn doorgaans 2 ouders die voor de kinderen zorgen. Bij gezinshuis Helder zijn dat Marco en Willeke.
De kinderen in een gezinshuis hebben vaak zware, ingewikkelde problemen.  Daarom zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders.

De voordelen van een gezinshuis:
kinderen groeien op in een normaal gezin;
professionele aandacht voor de problemen van het kind;
Beide ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding

Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar: info@driestroomhuishelder.nlimg_0994