Trainingslocatie met intensieve woonbegeleiding

Trainingslocatie Intensieve Woonbegeleiding Krommerijnstreek

Nu we veel jongeren in het gezinshuis hebben is het voor ons een logische stap om voor het traject naar volwassenheid dan ook een trainingslocatie met intensieve woonbegeleiding te bouwen.
Deze woonvorm is de stap tussen de bescherming van het gezin en het (begeleid)zelfstandig wonen. De woonvorm biedt de dagelijkse intensieve 24 uurs begeleiding in zelfstandigheid. Een woonvorm met de nadruk op zelfstandigheid, maar onder direct toezicht van de begeleider. Het motto is ‘Zelfstandig maar niet alleen’.

Samen met een persoonlijke coach en in samenwerking met een gedragswetenschapper leren jongeren bij ons Trainingshuis zelfstandig in de maatschappij te staan. Aan de hand van persoonlijke leerdoelen worden jongeren en jongvolwassenen begeleid naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de hedendaagse maatschappij. De hulpverlening richt zich op het versterken van de vaardigheden in de drie leefgebieden: wonen, werken en vrije tijd.

Wonen
• …staat hierbij voor alle zaken die je tegenkomt als je zelfstandig woont. Denk hierbij aan het verzorgen van je eigen huishouden, het doen van je eigen was, het uitvoeren van de schoonmaak, je eigen boodschappen doen, zelfstandig koken en eventueel je persoonlijke verzorging. Lichamelijk en geestelijke gezondheid, administratie en financiën zijn ook een onderdeel van het wonen bij ons.

Werken
• …staat voor: school, dagbesteding of werk. Iedereen die bij ons woont heeft een zinvolle dagbesteding. Heb je geen dagbesteding dan gaan we samen met jou, en eventueel een jobcoach, op zoek naar dagbesteding, school of werk wat bij jou past.

Vrije tijd
• …samen met jou gaan we op zoek naar een passende en zinvolle manier om je vrije tijd te besteden. Wij bieden sportactiviteiten en ondernemen activiteiten in de vrije tijd. Wij stimuleren het hebben van een eigen zinvolle vrijetijdsbesteding. Omgaan met vrienden vinden wij belangrijk, uiteraard wel de vrienden die jou op een positieve manier helpen. Hierin ondersteunen we je.

Huiselijkheid is wat we nastreven
Het huis moet voor de jongeren en jongvolwassenen een fijne woonplek zijn. Belangrijke onderdelen in het huis zijn saamhorigheid, geborgenheid en structuur. Iedereen heeft recht om in een dergelijke omgeving op te groeien, zich te kunnen ontplooien en daarmee als volwassene de maatschappij in te kunnen gaan. Ongeacht zijn of haar beperking.

Het motto van ons huis is dan ook ‘Onderweg van verblijf naar zelfstandigheid’.

Uiteindelijk zullen jongeren en jongvolwassenen de logische volgende stap kunnen maken naar (begeleid) zelfstandig wonen. Vanwege het belang wat we hechten aan continuïteit en voorspelbaarheid worden jongeren en jongvolwassenen na het verblijf in trainingshuis Krommerijnstreek, ook door ons ambulant begeleid. Hoelang een jongeren in het trainingshuis zal verblijven hangt af van de ontwikkeling welke de jongeren doormaakt. Uitgaande van een jaar tot meerdere jaren.