Aanmelden?

Algemeen

Gezinshuis Helder neemt cliënten op in de leeftijd vanaf 2 tot 21 jaar.

Wij bieden negen plekken voor  langdurige zorg / perspectief biedende plekken.

driestroomhuis-33driestroomhuis-28Bij kinderen die wij opnemen is er sprake van psychiatrische problemen, in combinatie met problemen op diverse ontwikkelingsgebieden.

Ook hebben wij een crisisplek voor opname van 9 tot 12 maanden. Verlenging na een jaar is mogelijk in overleg.

cropped-Gezinshuis_Helder_Cothen1.pdf

cropped-Gezinshuis_Helder_Cothen1.pdf

Kwaliteit

Gezinshuis Helder is een franchiseonderneming van stichting De Driestroom (www.driestroom.nl). Naast onze eigen zorg en aandacht voor kwaliteit, draagt De Driestroom door middel van de hoofdbehandelaar en diverse kwaliteitsnormen en eisen aan de Driestroomhuizen zorg voor een constant en hoog niveau van kwaliteit en kwalitatief zeer goede zorg voor de kinderen.

Indicatie

Een geldige indicatie/beschikking  (PGB / ZIN / gemeentefinanciering ) is voor aanvang van de opname een vereiste.

Driestroomhuis Helder richt zich op kinderen met een LVG of GGZ indicatie.

Opname

We starten met een kennismaking waarin we een zo duidelijk mogelijk beeld zullen schetsen van het verblijf binnen het gezinshuis. Als de kennismaking aan beide kanten goed is verlopen hebben we een formeel startgesprek waarin we de problematiek en hulpvraag van de jongere zo uitgebreid mogelijk in kaart zullen brengen. Na een observatieperiode stellen we samen met de behandelcoördinator een plan op met daarin de concrete leerdoelen waar we aan gaan werken.

De voortgang van de leerdoelen wordt regelmatig besproken door gezinshuisouders en de jongere. Eén keer per jaar bespreken we het behandelplan met de jongere, de ouders/wettelijke vertegenwoordiger en de plaatsende instantie(s).