Driestroom

De Driestroom
Gezinshuis Helder is gelieerd aan stichting  Driestroom.

Driestroomhuisouders bieden behandeling, begeleiding en verblijf aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen vanuit een kleinschalig (gezins-) huis. In de Jeugdwet is opgenomen dat het primaat van 24-uurszorg buiten het gezin ligt bij professionele gezinshuizen in plaats van traditionele woongroepen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgenomen zijn in gezinshuizen een betere ontwikkeling laten zien dan kinderen die verblijven in een instelling.

Driestroomhuizen zijn door middel van een franchisesamenwerking gelieerd aan erkende zorginstelling Stichting Driestroom.  Een erkende zorgorganisatie met een landelijk bereik. Hierdoor genieten cliënten maximale persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting door altijd dezelfde hulpverleners. Hierdoor is de hulp transparant en uiterst efficiënt.

driestroomhuis-34

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling
Wij zijn in het bezit van een ISO 9001 certificaat en hebben in 2017 het Keurmerk gezinshuizen behaald. Hiermee voldoen we aan de onderstaande eisen:

  • Cliënten staan centraal.
  • Goed georganiseerd.
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod.
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten.
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Voor meer informatie over de driestroom:
www.driestroomhuizen.nl
www.driestroom.nl

driestroomhuis-9driestroomhuis-8